domovská stránka otevrete.cz
O projektu Kontakt English/FOIANet    
domovská stránka infoliga.cz
CELKOVÁ MAPA OBSAŽNOSTI WEBŮ PODLE KATEGORIÍ ÚZEMNÍCH CELKŮ  - Kvartilový graf
CELKOVÉ DOSAŽENÉ HODNOCENÍ PODLE KATEGORIÍ ÚZEMNÍCH CELKŮ - Kvartilový graf
----------------------
Tzv. kvartilový graf (boxplot) znázorňuje kvartily rozdělení jako dna „krabice“ a medián jako střední čáru v ní. Tj. v krabici leží cca 50 % všech případů, z toho asi polovina nad a polovina pod tučnou čarou. Tenké čáry vedoucí z krabice („vousy“) značí běžný rozsah hodnot.
----------------------
KOMENTÁŘ: Nejvyšší obsažnost webů mají kraje, podle velikosti obce obsažnost klesá. Městské části jsou zhruba na úrovni obcí s pověřeným úřadem, ale mají nejvyšší rozptyl (to způsobuje zajména vysoká hodnota Městské části Praha 6)
    

(c) Copyright 2003 - 2007 Otevrete.cz. Všechna práva vyhrazena