domovská stránka otevrete.cz
O projektu Kontakt English/FOIANet    
domovská stránka infoliga.cz
Vyhláška o struktuře povinně zveřejněných informací

Od 1. ledna 2007 musejí všechny povinné subjekty na svém webu zveřejnit širší okruh informací. Vyhláška stanoví také jejich přesnou strukturu.

VYHLÁŠKA č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006,

 

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

            Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. , (dále jen "zákon"):

 

§ 1

Předmět úpravy

 

            Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu 1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona .

 

§ 2

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

            (1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.

 

            (2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.

 

§ 3

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

 

            (1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.

 

            (2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:

 

a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,

 

b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,

 

c) úplných informací,

            a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.

 

§ 4

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Ministryně: Ing. Bérová v. r.

 

Příl.1 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu (soubor MS Excel, 35kB, tabulka oproti podobě ve Sbírce zákonů upravena k větší přehlednosti)

 

Celou vyhlášku, včetně Osnovy popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje, najdete zde ve formátu pdf.

 

    

(c) Copyright 2003 - 2007 Otevrete.cz. Všechna práva vyhrazena