domovská stránka otevrete.cz
O projektu Kontakt English/FOIANet    
domovská stránka infoliga.cz
Samoobslužná infoliga

Ověřte si sami, jakou informační hodnotu z hlediska otevřenosti veřejné správy má Váš úřad! KAŽDÝ může do INFOLIGY vložit aktuální údaje kteréhokoliv úřadu samosprávy v České republice.

Účelem INFOLIGY je stále aktualizované srovnání infroamční obsažnosti úřadů samosprávy v ČR.

Proto může každý kdykoliv vložit nové aktuální údaje o určitém webu. Po ověření jejich správnosti budou ihned promítnuty do celkového i dílčích pořadí, promítnou se do statistik.

Jak postupovat, pokud chci vložit hodnocení některého webu?

1. Nejprve doporučujeme seznámit se s obecným popisem INFOLIGY - tedy k čemu má sloužit, z jakých principů a hodnot vychází, jaké má funkce.

2. Dále je třeba se seznámit s Metodou hodnocení. Tato metodika je asi pětistránkový text, který slovně popisuje logiku a kriteria hodnocení jednotlivých položek, které se na webech hodnotí. Tuto metodiku doporučujeme v klidu přečíst a dostat se tak "do věci". Jsou to určitá pravidla soutěže, vyjadřují zkušenost a názor autorů projektu. Berte je prosím trochu tak, jako pravidla v různých typech sportu. Například ve fotbale platí pravidlo "postavení mimo hru". Podstatné je, že platí pro všechny stejně, nikoli to, zda je to opravdu nejlepší pravidlo pro danou disciplínu.

Uznáváme, že nejde o jednoduchou metodiku. Je to vyvoláno faktem, že hodnocený jev - webové stránky úřadů - je velmi rozmanitý a složitý. Možná bude vhodné si Metodiku vytisknout a mít po ruce k nahlížení, kdykoliv si nebudete při vkládání údajů jisti.

3. Je třeba být registrovaným uživatelem a poté se přihlásit.

a) Pro přihlášení nejprve zvolte kraj, v němž se nachází hodnocený úřad.

b) Zadejte svůj vztah k hodnocenému úřadu.

c) Zadejte název hodnoceného samosprávného celku (obec, kraj). Je nutno zadat tolik písmen od začátku názvu, až se zadávaný název objeví v nabídce,  a pak jej zvolit z nabídky systému. Zadání celého názvu jen vepsáním klávesnicí systém neakceptuje. V systému jsou všechny samosprávné celky v ČR (převzato z databáze UIR-ADR od MPSV).

d) Vložte URL adresu webové stránky (vstupní, úvodní, homepage), kterou hodnotíte.

e) Po potvrzení se na obrazovce objeví formulář pro vkládání údajů (ukázka).

Na obrazovce si můžete otevřít jak hodnocený web, tak formulář INFOLIGY pro vkládání údajů (ukázka).. Ten je upraven tak, že umožňuje zmenšení okna na svislý úzký pruh. Pokud si okno s hodnoceným webem upravíte do zbylé části obrazovky, můžete snadněji hledat na webu hodnocené položky a vkládat je do formuláře.

4.  Formulář

a) Formulář nabízí při najetí myší na jednotlivé řádky stručnější podobu Metodiky - jednoduchou nápovědu k hlavním rysům hodnocení konkrétní položky.

b) Formulář  je členěný do čtyř sloupců. U každé hodnocené položky (řádek) se tedy požaduje vložit čtyři údaje, vyjadřující úroveň informační hodnoty. POZOR - v některých řádcích jsou však slouce použity v jiném významu - představují členění podle typů orgánů (zastupitelstvo - rada - výbory a komise).

5. Po vložení všech údajů můžete vyplněný formulář odeslat. Dostanete e-mailem zprávu o jeho přijetí. Zprávu dostane také náš ověřovatel. Je možné, že se Vás dotáže k některým údajům na Vaši zadanou e-mailovou adresu.

6. Jakmile ověřovatel Vaše údaje ověří, promítnou se do celkových přehledů a statistik. O těchto krocích dostanete zprávu. Jelikož jsme na začátku této "samoobslužné" podoby INFOLIGY, nedovedeme odhadnout, jak rychle bude proces ověření probíhat. Mějte proto prosím trpělivost.

Děkujeme a těšíme se na Vaše hodnocení webů úřadů.

 

Tým projektu Otevřete.cz

O. Kužílek

J. Prokopová

 

    

(c) Copyright 2003 - 2007 Otevrete.cz. Všechna práva vyhrazena