domovská stránka otevrete.cz
O projektu Kontakt English/FOIANet    
domovská stránka infoliga.cz
Praha 1 hluboko pod průměrem

INFOLIGA představuje pořadí úřadů samospráv v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky.Celkově se Praha 1 v INFOLIZE umístila poměrně velmi špatně – na 87 místě mezi 143 hodnocenými kraji, městy a obcemi ČR všech typů. Od takto významné městské části je třeba požadovat vyšší než průměrnou kvalitu.

 

INFOLIGA představuje pořadí úřadů samospráv v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (např. záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek).

Měření formou bodového hodnocení srovnává reálný informační obsah webů úřadů. Není citlivé na politické, výtvarné, zobrazovací, marketinkové a další podobné působení webových stránek. Nezapočítávají se informace neúplné (filtrované) – např. jde-li jen o výběr informací, výtah ze zápisu apod. Podrobnosti a kompletní pořadí INFOLIGY lze najít na www.otevrete.cz.

 

Celkově se Praha 1 v INFOLIZE umístila poměrně velmi špatně – na 87 místě mezi 143 hodnocenými kraji, městy a obcemi ČR všech typů. Od takto významné městské části je třeba požadovat vyšší než průměrnou kvalitu. Mezi dosud hodnocenými sedmi městskými částmi se umístila na druhém místě, avšak se ziskem pouhé poloviny bodů za první Prahou 6. Ostatní dosud hodnocené městské části jsou významně menší.

Praha 1 na svém webu zveřejňuje usnesení rady a zastupitelstva – informační hodnota je velmi dobrá, doba dostupné archivace 96 měsíců. Nezveřejňuje však žádná usnesení poradních orgánů (komise, výbory). Zápisy nezveřejňuje u žádného z těchto orgánů (srovnatelná města je zveřejňují v 13% u rady a 23% u zastupitelstva), stejně tak nezveřejňuje žádné podklady pro rozhodování těchto orgánů. Proto je celkové hodnocení dokumentů o jednání nízké.

Na webu nenajdeme programové prohlášení rady (pro porovnání: zveřejňuje je 64% krajů a 20% srovnatelných měst), ani žádný další strategický dokument městské části, např. Plán strategického rozvoje, SWOT analýza atd. (zveřejňuje 93% krajů a 56% srovnatelných měst), což u historického jádra hlavního města je vysoce na pováženou.

Tak jako u většiny měst jsou celkem kvalitně zveřejněny informace o struktuře, kompetencích a kontaktech jednotlivých organizačních celků a úředníků.

O připravovaných jednáních informuje městská část velmi málo: poskytuje jen informaci o chystaných jednáních rady a zastupitelstva, avšak nezveřejňuje, o čem se bude jednat (mimo zákonnou povinnost 10 dní dopředu zveřejnit program jednání zastupitelstva). Nezveřejňuje jmenovité záznamy hlasování svých orgánů.

Městská část neposkytuje občanům na webu informace o připravovaných velkých (zásadních) rozhodnutích ať už stavební či jiné povahy (hodnotí se systematické poskytování těchto informací, nikoli výběrové). Veřejná výběrová řízení, záměry prodeje a nájmu majetku jsou zveřejňovány, avšak jen zčásti a nikoli přehledně. Na stránkách nenajdeme přehled veřejných zakázek, natož jejich výsledky (pro inspiraci lze uvést stránky města Plzně, kde jsou veřejné zakázky zobrazeny mimořádně rozsáhlým a vyčerpávajícím způsobem).

 

O. Kužílek

poradce pro otevřenost veřejné správy

www.otevrete.cz

 

 

    

(c) Copyright 2003 - 2007 Otevrete.cz. Všechna práva vyhrazena